ನವಕರ್ನಾಟಕ ೫೦ರ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ….೧೨ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಲೋಕರ್ಪಣೆ..ಡಾ| ನಾ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅವರಿಂದ.

ಭಾನುವಾರ ನವೆಂಬರ್ ೨೨, ೨೦೦೯, ನಯನ ಸಭಾಂಗಣ, ಕನ್ನಡ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು. ವಿವರಗಳು ಕೆಳಗಿರುವ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ.

We have organised a Book Launch Function on Sunday, 22 Nov. 2009 at 10.00 a.m. at Nayana Auditorium, Kannada Bhavana, Bangalore. Dr. Na. Someshwara will release 12 books in Kannada. Details are in the Invitation sent herewith. Please attend the function.

Regards,

R.S. Rajaram

NavaKarnataka Publications…